Cena: 13.000,00 PLN
Numer katalogowy
Fi 420A P1
Właściwości
  niekasowany bez podlepki
1947

Kultura Polska - I wydanie. Malarstwo, J.Matejko, J.Malczewski, J.Chełmoński. Czworoblok unikalnych prób znaczka za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim, drukowanych z walca N.2.W.1 - tzw. wersja "a" z oznaczeniem walców przed 91 i za 100 znaczkiem w arkuszu. Drukowana dnia 22.IV.1947 nie została przyjęta do druku ze względu na zbyt intensywny rysunek - na dole odręczna adnotacja "22 IV. nieprzyjęty do druku" wykonana przez nadzorującego druk prof. S.Miksteina. Próby te zostały opisane przez L.Schmutza i J.Walochę w lutowym numerze "Przeglądu Filatelistycznego" z 2008 roku na str.75-77. Próby znaczka z A.Mickiewiczem dokładnie opisał L.Schmutz w styczniowym numerze "Filatelisty" z 2018 roku na str.38-42. W ślad za tymi publikacjami w katalogu Fischera pojawiły się próby obu wydań i to coraz dokładniej skatalogowane. Z pierwszego skatalogowano trzy próby: Malarstwo za 1 zł. - w tym tę oferowaną (Fi.po 4000.-), F.Chopin za 3 zł. i A.Mickiewicz za 20 zł. Z drugiego wydania skatalogowano dziewięć prób - znaczka za 3 zł. Chopin z walca W.II, znaczka za 10 zł. Skłodowska-Curie z walca W.II i znaczka za 20 zł. Mickiewicz z walców I, II, III, IV, V, VI i VII w różnych odcieniach fioletu (Fi.po 8000.-). Próby z numerem walca na marginesie mają szczególną wartość - jest ich tylko po kilka sztuk.

Zachowane w pięknym stanie.

Gwarancja i opis ekspert PZF L.Schmutz.