Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Został on umieszczony na stronie sklepu DAKAFIL.PL, dzięki czemu mają Państwo możliwość zapoznania się z jego treścią, także przed zawarciem umowy.

Dokonanie zakupów w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a postanowienia tu zawarte są wiążące w procesie ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

WARUNKI OGÓLNE

DEFINICJE:

Sprzedający – firma DAKAFIL.PL Daria Kukacka, Karol Jankowski s.c. zajmująca się handlem przedmiotami kolekcjonerskim.

Spółka została wpisana do CEIDG w 2009 roku i posługuje się numerami:

NIP 521 354 13 43

REGON 141963166

Siedziba firmy i adres korespondencyjny:         

ul. Juliana Fałata 4/3

        02-534 Warszawa

        Tel: +48 691 512 727

        e-mail: dakafil@op.pl

        Dane konta bankowego:             PKO BP 70 1020 1169 0000 8102 0144 7176

Sklep - sklep internetowy  prowadzony przez Sprzedającego pod adresem http://sklep.dakafil.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia

Klient/Kupujący – podmiot składający Zamówienie w sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta)

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające zestaw towarów wybranych przez Kupującego z asortymentu Sklepu

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

Towar – przedmiot oferowany przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie

Walor kolekcjonerski – towar używany (znaczek, list, moneta, banknot itp.)

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu

Regulamin – niniejszy regulamin

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.dakafil.pl
 2. Złożenie zamówienia i/lub Rejestracja w Sklepie oznaczają akceptację Regulaminu.

 

ORGANIZACJA SKLEPU

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż internetową Walorów kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych, a także numizmatycznych oraz banknotów
 2. Walory kolekcjonerskie mają specyficzny charakter tj. mimo ogólnie obowiązującej numeracji katalogowej każdy z nich jest niepowtarzalny i posiada swoje indywidualne cechy
 3. W Sklepie przyjmuje się różne klasyfikacje katalogowe w zależności od oferowanej grupy produktów tj. według katalogów kolekcjonerskich Fischera, Michela, Miłczaka, Parachimowicza i innych. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w opisie Towaru
 4. Każdy Walor oferowany w Sklepie został dokładnie opisany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego cechy indywidualne i ewentualne wady czy usterki, takie jak ubytki gumy, podlepki, złamania, rysy itp.
 5. Do każdego oferowanego Towaru dołączono przynajmniej jedno zdjęcie poglądowe, które umożliwia jego identyfikację, w miarę możliwości sprzętu elektronicznego pokazując rzeczywiste barwy oraz cechy indywidualne zawarte w opisie
 6. Skany nie są poprawiane graficznie, jednak ich wielkość zazwyczaj nie oddaje rzeczywistych wymiarów danego Waloru - powiększanie obrazu ma na celu jak najdokładniejsze zaprezentowanie cech przedmiotu
 7. Po uzgodnieniach ze Sprzedającym, istnieje możliwość obejrzenia Towaru w naturze lub zamówienia dodatkowych zdjęć drogą mailową
 8. Różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Waloru, a jego skanem, wynikające z ustawień i możliwości sprzętu elektronicznego nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru
 9. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Towaru w stanie prezentowanym w ofercie, przy czym wady i usterki przedstawione w opisie danego Waloru lub widoczne na załączonych skanach, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru
 10. Klienci poszukujący konkretnych Walorów, których nie ma w aktualnej ofercie Sklepu, mogą drogą telefoniczną, mailową bądź poprzez specjalny formularz, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, składać zamówienia indywidualne, które Sklep będzie realizował w ramach odrębnych uzgodnień z Klientem
 11. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Jeśli istnieje konieczność zmiany waluty, Sklep przelicza je po aktualnych kursach NBP
 13. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy
 14. Ceny podane przy oferowanych Walorach są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia
 15. W przypadku zamawiania konkretnych Walorów z poza oferty sklepowej, ceny podlegają indywidualnym negocjacjom
 16. Sklep może dowolnie kształtować ceny sprzedaży, organizować promocje, a także zmieniać asortyment, przy czym działania te nie wpływają na ceny i dostępność Towarów zamówionych  przed datą wprowadzenia zmian w ofertach

 

REJESTRACJA KLIENTÓW

 

 1. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga złożenia Zamówienia w Sklepie
 2. Rejestracja, czyli założenie konta jest czynnością jednorazową, umożliwiającą Klientowi śledzenie statusu zamówienia, przeglądanie historii zakupów czy odkładanie interesujących przedmiotów w przechowalni
 3. Podczas rejestracji należy  podać poprawne i prawdziwe dane, gdyż w przeciwnym razie Zamówienie nie będą mogły zostać właściwie zrealizowane
 4. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania lub żądania ich usunięcia
 5. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu
 6. Login i hasło podane przez Klienta mają charakter poufny i powinny być utrzymane w tajemnicy
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim
 8. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji Zamówienia dokonanego w Sklepie
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie wg. pkt.8 uniemożliwia realizację zamówienia
 10. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu informowania go o aktualnych promocjach i zmianach w ofercie Sklepu
 11. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient chcący złożyć zamówienie w Sklepie dokonuje tego za pomocą interaktywnego systemu składania zamówienia lub też drogą telefoniczną, mailową czy poprzez formularz zamówienia indywidualnego
 2. Korzystanie z interaktywnego systemu składania zamówienia wiąże się z koniecznością wykonania szeregu instrukcji mających pomóc Klientowi w dokonaniu zamówienia, począwszy od wybrania przedmiotów, a skończywszy na akceptacji zakupu
 3. Wybranie produktów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”, przy czym w ramach jednego zamówienia do koszyka można dodać wiele przedmiotów
 4. Kliknięcie ikony Koszyk, która znajduje się w prawym górnym rogu strony, umożliwia przejście na stronę z podsumowaniem zakupów
 5. Na etapie podsumowania zakupów Klient przegląda wybrane towary , może zmienić ich ilość lub całkowicie usunąć z danego zamówienia
 6. Ze strony podsumowania zakupów Kupujący może wrócić na stronę Sklepu i kontynuować dodawanie Towarów do koszyka lub przejść do składania Zamówienia
 7. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się na swoim koncie lub wypełnić formularz zamówienia
 8. Przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), gdyż w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zrealizowane
 9. Klient składając zamówienie jest zobligowany do wyboru metody płatności i sposobu dostawy Towaru spośród proponowanych w trakcie wypełniania odpowiedniego formularza
 10. Klient ma prawo do wyboru innego sposobu płatności lub dostawy niż przewidziany w formularzu zamówienia, po wcześniejszych uzgodnieniach tego ze Sprzedającym
 11. Możliwe metody płatności, a także standardowe sposoby dostawy opisano na stronie Sklepu w rozdziałach Formy płatności i Koszty dostawy
 12. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, chyba że korzysta z akurat obowiązującej promocji przerzucającej koszty dostawy na Sprzedającego
 13. Koszty wysyłki obejmują także koszty odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniami w transporcie
 14. Po uzupełnieniu wszystkich danych potrzebnych do złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk "Podsumowanie", a następnie "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
 15. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego system Sklepu automatycznie generuje odpowiednią wiadomość mailową, zawierającą link, potwierdzający dokonanie zakupu przez Klienta
 16. Potwierdzenie go jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i niezbędne do rozpoczęcia realizacji Zamówienia
 17. W trakcie korzystania z interaktywnego systemu składania zamówienia w Sklepie Klient ma możliwość modyfikowania wprowadzonych danych lub rezygnacji ze złożenia zamówienia aż do momentu potwierdzenia dokonania zakupu, poprzez kliknięcie linku w otrzymanej wiadomości mailowej
 18. W razie zbyt pochopnej akceptacji Zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną + 48 691 512 727 lub mailową dakafil@op.pl
 19. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłacie na konto bankowe Sprzedającego kwoty równej wartości zamówionych Towarów wraz z kosztami przesyłki, chyba że ustalono inny sposób płatności lub dostawy
 2. Brak wpływu należności za zamówienie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży może skutkować anulowaniem zamówienia
 3. Towar jest wysyłany lub przygotowany do odbioru do 2 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia
 4. Do zrealizowania zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych podczas składania zamówienia na stronie Sklepu
 5. W razie podania niepełnych lub nieprawdziwych danych Sklep ma prawo do ich weryfikacji lub uzupełnienia poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Klientem
 6. W przypadku braku kontaktu z Klientem, gdy weryfikacja lub uzupełnienie danych jest niemożliwe, Sklep ma prawo anulować złożone zamówienie w ciągu 14 dni od jego przyjęcia
 7. Zakupione Towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia
 8. Czas transportu zależy od wybranego sposobu dostawy
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego.
 10. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Sprzedającemu czasowo lub całkowicie realizację zamówienia, Klient będzie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zaś jeśli okaże się konieczne wstrzymanie realizacji danego zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich pobranych opłat w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności
 11. W razie braku możliwości pełnej realizacji zamówienia, Klient będzie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zaś Sprzedający za zgodą Klienta zobowiązuje się do zwrotu różnicy wynikającej z wniesionej opłaty oraz wartości faktycznie zrealizowanego zamówienia, w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności
 12. Klient, posiadający konto na stronie Sklepu, w każdej chwili ma możliwość wglądu w Status zamówienia

 

FAKTURY I PARAGONY

 1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży jest paragon
 2. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT marża
 3. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT wg. indywidualnej procedury dotyczącej handlu przedmiotami kolekcjonerskimi (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -  Art.120 ust.5).
 4. Paragony lub faktury są wysyłane razem z zakupionym Towarem

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru
 2. W przypadku korzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową dakafil@op.pl lub telefoniczną +48 691 512 727 w celu ustalenia szczegółów zwrotu Towaru
 3. Do zachowania terminu 14 dni Konsument powinien złożyć odpowiednie oświadczenie pisemne przed jego upływem, wysyłając je na adres korespondencyjny lub mailowy Sprzedającego
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać nazwę zwracanego przedmiotu, dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, ewent. telefon kontaktowy) oraz informacje dotyczące sposobu zwrotu pieniędzy (nr konta, dane do przelewu)
 5. Konsument może skorzystać z gotowego wzoru ODSTĄPIENIA OD UMOWY podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY (wzór)


  Ja…..imię i nazwisko…………………….niniejszym informuję o rezygnacji z zakupu ……..nazwa przedmiotu………  otrzymanego dnia ……………data otrzymania towaru……………… zgodnie z zamówieniem nr…………………………..

  Adres email…………………………………………………………………..
  Telefon………………………………………………………………………….
  Nr.konta do zwrotu…..…………………….……..…………………….
  Data……………………………………………………………………………...


   Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami 
 7. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. Konsument powinien postępować z Towarem z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z niewłaściwego użytkowania przedmiotu lub jego uszkodzenia
 9. W przypadku Walorów kolekcjonerskich przyjmuje się, że stan niezmieniony to stan identyczny z tym w momencie zakupu, czyli zgodny z opisem i ze zdjęciami załączonymi do oferty
 10. W razie korzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia wysłania oświadczenia
 11. Procedury związane ze zwrotem Towaru opisano w dziale ZWROTY I REKLAMACJE (pkt.7-12)

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej otrzymania, a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia takiego jak zagięcie koperty, zamoczenie, rozdarcie itp., należy odmówić odbioru przesyłki od listonosza lub odebrać ją komisyjnie w urzędzie pocztowym, spisując odpowiedni protokół, a następnie niezwłoczne zawiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną (+48 691 512 727) lub mailową (dakafil@op.pl)
 2. Niedostosowanie się do procedury opisanej w pkt.1 może utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie Towaru
 3. W przypadku otrzymania przesyłki w stanie uszkodzonym lub niekompletnym Kupującemu przysługuje także prawo do samodzielnego wniesienia reklamacji do dostarczyciela na zasadach określonych przepisami Prawa pocztowego lub wg. akt Światowej Konwencji Pocztowej
 4. Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zweryfikować stan fizyczny zakupionych przedmiotów kolekcjonerskich, gdyż reklamacji podlegają tylko te wady i usterki Walorów, o których nie było mowy w opisie, a także były niewidoczne na zdjęciach dołączonych do oferty
 5. Po stwierdzeniu uszkodzenia otrzymanych przedmiotów należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową dakafil@op.pl lub telefoniczną +48 691 512 727 w celu ustalenia szczegółów zwrotu Towaru
 6. W przypadku wad i usterek fizycznych Waloru kolekcjonerskiego Kupujący może zareklamować dany Towar w terminie 14 dni od jego otrzymania, a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zwrócić go do Sklepu
 7. Zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem na adres: 

  DAKAFIL.PL s.c.

  ul. Juliana Fałata 4/3

  02-534 Warszawa

 8. Towar należy odpowiednio spakować tak, by nie uległ zniszczeniu w transporcie zwrotnym
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. jego opakowania i przesyłki ponosi Kupujący
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem, jeśli nie zostało to wcześniej ustalone ze Sprzedającym
 11. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu przesyłki innego niż standardowy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zwracanego przedmiotu
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności w sposób użyty w pierwotnej transakcji lub inny, wcześniej uzgodniony z Konsumentem
 13. Niektóre Towary oferowane w Sklepie posiadają gwarancje lub atesty ekspertów Polskiego Związku Filatelistycznego, świadczące o ich autentyczności
 14. Pozostałe Walory kolekcjonerskie opisywane są przez Sprzedającego zgodnie z najlepszą wiedzą i możliwościami technicznymi
 15. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności zakupionych w Sklepie przedmiotów, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji również w późniejszym terminie niż określone powyżej 14 dni od daty otrzymania Towaru, jednak w tym przypadku procedura reklamacji i ewentualnego zwrotu jest rozpatrywana indywidualnie i wymaga, w pierwszej kolejności, skontaktowania się ze Sprzedającym drogą mailową dakafil@op.pl lub telefoniczną +48 691 512 727 w celu ustalenia dalszego postępowania
 16. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma DAKAFIL.PL s.c. z siedzibą w Warszawie
 2. Dane uzyskane w wyniku procesu rejestracyjnego lub podczas składania zamówienia wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówień Klienta lub przesyłania materiałów informacyjnych i reklamowych, jeśli Klient wyraził na to stosowną zgodę
 3. Sklep ma obowiązek zachowania poufności danych osobowych oraz zachowania wszelkiej staranności przy ich ochronie
 4. Dane osobowe zebrane przez Sprzedającego nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nieuprawnionym
 5. Dane adresowe przekazywane są do firm przewozowych tylko i wyłącznie w celu transportu zamówionych Towarów
 6. Wszystkie formularze służące do wpisywania danych osobowych umieszczone są w bezpiecznym obszarze serwisu
 7. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczna Rejestracja
 8. Korzystanie z niektórych opcji, takich jak śledzenie statusu zamówienia, historia zakupów itp. wymagają wcześniejszej Rejestracji
 9. Klientom w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także możliwość ich aktualizacji lub usunięcia po zrealizowaniu zamówienia
 10. Podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji, należy  podać poprawne i prawdziwe dane, gdyż w przeciwnym razie zamówienie nie będzie mogło zostać właściwie zrealizowane
 11. Rejestracja lub składanie zamówienia bez rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia
 13. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu informowania go o aktualnych promocjach i zmianach w ofercie Sklepu
 14. W czasie przeglądania strony Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies, przekazujące informacje o sposobie korzystania z witryny w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) i poprawy jakości obsługi Klienta (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych) =>więcej informacji http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 15. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji witryny

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji
 2. Klient wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej Sklepu bądź w inny uzgodniony sposób, składa ofertę kupna danego Towaru na warunkach podanych w Regulaminie
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia wiadomości na adres email Kupującego, w następstwie blokowania serwerów pocztowych przez administratorów oraz usuwania i blokowania wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta
 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego
 5. W przypadku sporów Konsument ma dostęp do pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sadem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (więcej info na stronie www.uokik.gov.pl)
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa handlowego, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

Akty prawne, na podstawie których stworzono Regulamin:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku – Prawo pocztowe