Cena: 34.000,00 PLN
Numer katalogowy
Fi 7, 9, 11
Właściwości
  kasowany
  całość pocztowa
1865

Królestwo Polskie, PIERWSZY ZNANY LIST ZAGRANICZNY OPŁACONY ZNACZKAMI. List z Kurowa do Paryża opłacony rosyjskim znaczkiem za 30 kop. wydania z 1858 roku, oraz  znaczkami za 1 i 5 kop. specjalnego wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, wszystkie z ząbkowaniem 12,5. Znaczki unieważniono czytelnie polskim kasownikiem numerowym 75 - Kurów, w ekspedycji na trakcie z Lublina do Warszawy. Po prawej rzadki dwujęzyczny stempel nadawczy КУРОВЪ / KURÓW z ręcznie wpisaną datą nadania 9/5. Z Warszawy list przesłano koleją - Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie - stempelek FRANCO / AUS POLEN über EISENB. POST-BUR.XI z 11.5.65 i dalej przez Prusy - tranzytowy stempelek PD, francuski stempelek graniczny PRUSSE ERQUELINES z 13 MAI 65. Na odwrocie datownik odbiorczy PARIS z tego samego dnia. Piękna trójkolorowa frankatura z różnych wydań, tempo doręczenia przesyłki traktem do Warszawy i ambulansem przez Prusy do Paryża, imponujące zaledwie 4 dni !!!.

Warto zaznaczyć, że dopiero co - w kwietniu 1865 roku, wycofano z obiegu znaczek Polski Nr.1, a listy zagraniczne w okresie przejściowym dalej opłacano gotówką. W Rosji można było opłacać przesyłki zagraniczne znaczkami od lata 1864 i wydano w tym celu znaczki za 1, 3 i 5 kop., które do użytku wewnętrznego nie były potrzebne. W Polsce taka możliwość powstała dopiero rok później. Parka pionowa znaczków za 1 kop. i znaczek za 5 kop. z tego listu, to najwcześniejsze znane użycie znaczków tego wydania w Królestwie Polskim. Fantastyczny i historycznie bardzo ważny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fotoatest J.P.Bach, M.Eichele BP Basel.

W najważniejszych eksponatach Królestwa Polskiego odnalazłem tylko trzy listy zagraniczne z I połowy 1865 roku, opłacone przywróconymi do obiegu znaczkami rosyjskimi.

1. list z Żółkiewki do Pragi z 12.5.1865 ex-Mikulski

2. list z Warszawy do Paryża z 20.5.1865 ex-Mikulski

3. list z Sempolna do Strzelna z 5.6.1865 prawdopodobnie ex-Bojanowicz